Chú Ý: Anh Em Có Nhu Cầu Muốn Theo Các Dàn Phí Sau Giờ Quay Thì Phải Chụp Ảnh CMND, Ảnh Chân Dung Và SĐT Chính Chủ  Rồi Gửi Qua (zalo 0359138065) Chúng Tôi Sẽ Kiểm Tra Và Đăng Kí Cho Bạn Để Bạn Trải Nghiệm Các Dàn Phí Sau Giờ Quay.Hợp Tác Làm Ăn Lâu Dài. 
Giá : 1.000.000 Đ


     NGÀY     

Dàn Lô 4 Số TỈ LỆ 90%
HÔM NAY Đã chốt số
16/02/2020 27 72 45 54

ĂN LÔ   (1  NHÁY)

15/02/2020 36 63 84 48

ĂN LÔ   (3  NHÁY)

14/02/2020 75 57 83 38

ĂN LÔ   (2  NHÁY)

13/02/2020 36 63 56 65

ĂN LÔ   (2  NHÁY)

12/02/2020 25 52 47 74

ĂN LÔ   (2  NHÁY)

11/02/2020 39 93 68 86

ĂN LÔ   (3  NHÁY)

10/02/2020 46 64 79 97

ĂN LÔ   (2  NHÁY)

09/02/2020 38 83 57 75

TRƯỢTLÔ   (0  NHÁY)

08/02/2020 24 42 59 95

ĂN LÔ   (1  NHÁY)

07/02/2020 34 43 56 65

ĂN LÔ   (2  NHÁY)

06/02/2020 36 63 79 97

ĂN LÔ   (1  NHÁY)

05/02/2020 38 83 68 86

ĂN LÔ   (3  NHÁY)

04/02/2020 27 72 57 75

TRƯỢT LÔ   (0  NHÁY)

03/02/2020 25 52 59 95

ĂN LÔ   (2  NHÁY)

02/02/2020 48 84 29 92

ĂN LÔ   (3  NHÁY)

01/02/2020 57 75 46 64

ĂN LÔ   (3  NHÁY)

31/01/2020 36 63 68 86

ĂN LÔ   (2  NHÁY)

30/01/2020 25 52 46 64

ĂN LÔ   (1  NHÁY)

29/01/2020 45 54 67 76

TRƯỢT LÔ   (0  NHÁY)

28/01/2020 26 62 57 75

ĂN LÔ   (1  NHÁY)

23/01/2020 36 63 78 87

ĂN LÔ   (2  NHÁY)

22/01/2020 57 75 69 96

ĂN LÔ   (1  NHÁY)

21/01/2020 37 73 98 89

TRƯỢT LÔ   (0  NHÁY)

20/01/2020 25 52 76 67

ĂN LÔ   (1  NHÁY)

19/01/2020 34 43 59 95

ĂN LÔ   (3  NHÁY)

18/01/2020 16 61 2 72

ĂN LÔ   (1  NHÁY)

17/01/2020 47 74 87 78

ĂN LÔ   (4  NHÁY)

16/01/2020 28 82 57 75

ĂN LÔ   (2  NHÁY)

15/01/2020 24 42 74 47

ĂN LÔ   (1  NHÁY)

14/01/2020 38 83 57 75

ĂN LÔ   (1  NHÁY)

13/01/2020 42 24 57 75

ĂN LÔ   (2  NHÁY)

12/01/2020 12 21 65 56

ĂN LÔ   (1  NHÁY)

11/01/2020 45 54 78 87

ĂN LÔ   (2  NHÁY)

10/01/2020 25 52 39 93

TRƯỢTLÔ   (0  NHÁY)

09/01/2020 27 72 68 86

ĂN LÔ   (2  NHÁY)

08/01/2020 36 63 57 75

ĂN LÔ   (1  NHÁY)

07/01/2020 47 74 89 98

ĂN LÔ   (3  NHÁY)

06/01/2020 37 73 59 95

ĂN LÔ   (1  NHÁY)

05/01/2020 64 46 87 78

ĂN LÔ   (2  NHÁY)

04/01/2020 45 54 67 76

ĂN LÔ   (2  NHÁY)

03/01/2020 37 73 46 64

ĂN LÔ   (3  NHÁY)

02/01/2020 12 21 45 54

ĂN LÔ   (1  NHÁY)

01/01/2020 03 30 37 73

ĂN LÔ   (1  NHÁY)